Φωτογραφίες                              Φεστιβάλ Κινηματογραφικών Ομάδων
Α.Π.Θ-ΠΑ.ΜΑΚ 2006
Εκδήλωση με τον σκηνοθέτη Ν.Γραμματικό
Φεστιβάλ Κινηματογραφικών Ομάδων
Α.Π.Θ-ΠΑ.ΜΑΚ 2009